M41 buiten Nederland

M41 in Suriname

Vanaf 2007 geeft M41 advies in Suriname.

Tot 2011 heeft M41 zich bezig gehouden met het financieel management grondzaken, woningbouwstrategie en stedenbouw voor het ministerie Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo)van de Republiek Suriname. M41 heeft geadviseerd bij het opzetten en ontwikkelen van diverse grootschalige woningbouwlocaties nabij Paramaribo. Ook werkte M41 mee aan locatieonderzoek woningbouw, het opleiden van specialisten op het gebied van grond- en vastgoedontwikkeling, strategieontwikkeling, financieel management en heeft advieswerkzaamheden verricht bij het opzetten van een landelijk grondontwikkelingsbedrijf (GOB Republiek Suriname).

Daarnaast adviseert M41 de woningbouwvereniging Secrepatu Paramaribo.

Secrepatu bevordert de verbetering van sociale huisvesting, ze ontwikkelen, verwerven, exploiteren en beheren woningbouwprojecten in Suriname. Werkzaamheden bestaan uit algemeen strategische begeleiding bij diverse vastgoed aan- en verkopen, gebiedsontwikkelingstrajecten en het begeleiden en adviseren bij het opstellen van haalbaarheidsanalyses, grond- vastgoed- en beheersexploitaties en verantwoording.

Gastdocent Anton de Kom Universiteit (ADEK) Paramaribo, Suriname. Het geven van gastcolleges faculteit Infra over gebiedsontwikkeling en woningbouwlocatiestrategie in het algemeen en het financieel-economisch beheersen van gebiedsontwikkeling (grond-, vastgoed- en beheersexploitatie) in het bijzonder.

Vanaf 2011 zijn de activiteiten voor het ministerie SoZaVo gestopt. Maar M41 blijft zich met raad en daad inzetten voor Suriname. Dit verloopt via gastcolleges op de ADEK universiteit, het geven van seminars, raadgeving bij Sekrepatu en sinds enige tijd via ondersteuning van SURDIN. SURDIN is het Surinaamse platform dat als doel heeft om Surinamers in de diaspora te verbinden zodat zij Suriname helpen met raad en daad. SURDIN is een organisatie die Surinamers in Nederland verbindt aan ontwikkelingsvraagstukken in Suriname.

M41 in Curacao en de Nederlandse Cara´ben

Vanaf 2011 is M41 actief met het opbouwen van een netwerk in adviesdiensten in Curacao, Bonaire, St Eustatius en St Maarten.

M41 in Frankrijk

De activiteiten in Frankrijk (aan- en verkoopbegeleiding onroerend goed) zijn door prioriteiten in Nederland voor onbepaalde tijd opgeschort.

Copyright|Disclaimer|Privacy statement|Website door InterXL