Welkom bij M41!

M41 is gespecialiseerd in gebiedsontwikkeling en vastgoedeconomie. De kerntaken zijn:

  • Project- en gebiedsontwikkeling
  • Grond-, vastgoed en beheerexploitaties
  • Gemeentelijke (strategische) grondzaken
  • Kostenverhaal / exploitatieplannen cf. Grondexploitatiewet
  • Woningmarkt
  • Wet ruimtelijke ordening
  • Risicomanagement
  • Strategisch advies en mediation
  • Meerjarenperspectieven / nota's grondbedrijf
  • Financieel management

M41 levert projectadvies, -co÷rdinatie en -(bege)leiding op basis van doordacht rekenwerk.

M41 buiten Nederland

Naast de werkzaamheden in Nederland is M41 ook actief in Suriname, Curacao en de Nederlandse Cara´ben.

Copyright|Disclaimer|Privacy statement|Website door InterXL